Refundacja NFZ

Nasza firma ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach Ubezpieczenia społecznego każda osoba niepełnosprawna a także chora ma prawo do refundacji kosztów poniesionych w ramach zakupionego sprzętu ortopedycznego oraz sprzętu pomocniczego.

Warunkiem uzyskania refundacji jest wystawione zlecenie przez lekarza rodzinnego ( sprzęt pomocniczy tj. laski, kule, balkoniki, materace podleżynowe, poduszki podleżynowe itp.), lekarza specjalistę ( sprzęt ortopedyczny tj. ortezy, stabilizatory, gorsety, kołnierze, wózki, pionizatory itp. ) , oraz zatwierdzenie tego zlecenia w NFZ.

Refundacja NFZ na sprzęt ortopedyczny 90% dla osoby dorosłej i 100% dla dzieci

Refundacja NFZ na sprzęt pomocniczy 70%.

Pomagamy również w wypełnianiu wniosków (PCPR, MOPS, PFRON) umożliwiających otrzymanie refundacji i dofinansowania do potrzebnego sprzętu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies oraz jest zgodna z polityk RODO